Projektinformációk

E menüpontban bemutatjuk a projektet, s tájékozódhat a beruházással kapcsolatos fontos információkról.Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Konzorciumi partner: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Projekt címe: Marótvölgyi öblözet rendezése
A projekt kezdete: 2016.08.05.
Szerződött támogatás összege: 2 120 801 175 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0-15-2015-00003


A projekt bemutatása

A Marótvölgyi déli részöblözetben rendszeresen visszatérő probléma a belvíz, azonban védekezési tapasztalatok nincsenek, mert idáig nem volt kiépített rendszer és megfelelő erőforrás sem állt rendelkezésre a károk mérséklésére.

Egyértelműen ez a terület jelenti a Kis- Balaton Belvízvédelmi Rendszer gyenge pontját. A Kis- Balaton létesítése kapcsán kialakult lefolyástalan területek közül ez az utolsó, melynek problémája megoldatlan. A belvízelvezető hálózat rekonstrukciója a természetvédelmi értékek megőrzése érdekében is szükségszerű. Gazdasági okok is indokolják, hiszen jelen körülmények fennállása esetén a belvíz elleni védekezés költségei jelentősek maradnának, illetve tovább nőnének. A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer befejezésének végső állomását jelenti a projekt.

A projekt legfőbb célja a csatorna menti területek bel- és árvízvédelmi helyzetének javítása, a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer teljessé tétele. A belvízrendszer fogja a tározó visszaduzzasztása miatt megemelkedett befogadó vízszint kedvezőtlen hatását csökkenteni, illetve elhárítani a Marótvölgyi- belvízcsatorna mintegy 2 km2 nagyságú belvízzel közvetlenül veszélyeztetett völgyében a felszíni elöntést. Feladata lesz a belvizes területen a csapadékvíz és a szivárgó víz elvezetése, valamint a külvizek felfogása és gravitációs bevezetése a Marótvölgyi-csatornába.

Ezeken túl a Marótvölgyi-csatorna áthelyezett szakaszán biztosítja a mértékadó árvízi vízhozamok kiöntés nélküli levezetését is. Az árvízi hozamok biztonságos levezetése nem valósulhat meg az Északi részöblözetbe eső Marótvölgyi-csatorna- szakasz medréből a feliszapolódás eltávolítása nélkül.

A projekt hosszú távú célja a belvízi elöntések nagyságának és idejének csökkentése, a károkozások mérséklése, a védekezési költségek csökkentése, a főművek védőképességének hosszú távú megőrzése. Közvetlen cél a belvízelvezető hálózat legkritikusabb pontjainak rekonstrukciója.

A Marótvölgy déli részöblözet rendezetlen helyzete eddig kiszolgáltatottá tette a térséget ökológiai és gazdasági szempontból is. Utóbbi súlyos csapást jelentett a térségben gazdálkodóknak.

Az ár- és a belvíz veszélyezteti a Marótvölgyi belvízöblözetben a Budapest- Nagykanizsa vasútvonalat, az M7-es autópálya töltését és a 7. számú főutat. Mivel a medrek vízszállító képessége, kiépítettsége a Marótvölgyi belvízöblözetben nem megfelelő, ezért a szivattyúzások általában nagyon hosszú ideig tartanak, és az esetleges kártalanításokkal együtt jelentős költségeket emésztenek fel.

A belvízöblözetben hosszú ideig pangó víz minősége jelentősen romlik, melynek következtében veszélyeztetheti a környék lakosságát és az élővilágot, valamint csökkentheti a Kis-Balaton vízminőség javító hatásfokát, extrém esetben akár halpusztuláshoz, botulizmushoz (ételmérgezéshez) is vezethetnek.

A projekt megvalósítása lehetővé teszi a vízkormányzást, mellyel az ökológiai igények kielégíthetőek kisvizes időszakban is, továbbá megszünteti a belvízelöntéseket és kiszámíthatóvá teszi a gazdálkodást.

Az északi részöblözet területén a tározó és a 7. számú főközlekedési út között a Marótvölgyi-csatorna medre eddig változatlanul maradt, balparti depóniája megerősítésre került és megépült a töltéssel párhuzamosan a balparti szivárgóárok, valamint a szivárgóárok torkolatában a Főnyedi szivattyútelep.

A meder a 90-es évek óta erősen feliszapolódott és növényzettel benőtt. A mederkotrás emiatt elengedhetetlen. A Balaton- Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal megállapodás született a mederben található egyedülálló természeti értéket képviselő lápipóc állomány megőrzése érdekében.

A Főnyedi szivattyútelep felújításra szorul, részben az építés óta eltelt közel két évtized miatt, részben pedig azért, mert az üzemelése során állandóan plusz vízterhelést kapott a déli területről.

  Tervezett munkák:

 • Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap egyszeri eltávolítása
 • A mederforma és a meder vonalvezetésének a természetest megközelítő átalakítása
 • Vízfolyások és állóvizek parti zónájában a víztípustól függő zonáció rehabilitációja
 • A belvízelvezető rendszer módosítása
 • Szivattyútelepek és zsilipek megfelelő kiépítése és üzemeltetése
 • A vízmegosztás módosítása az ökológiai kisvíz biztosítása érdekében
 • Csapadékgazdálkodás, táblaszintű vízvisszatartás a táblákon belül a beszivárgás növelése és a lefolyás csökkentése érdekében

  A projekt megvalósulásának számszerűsíthető céljai:

 • Jó állapotú, potenciális víztestek aránya: 8 km
 • Vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett déli terület nagysága: 210 ha
 • Új belvízöblözet: 1 db
 • Megvalósuló vízépítési műtárgyak (csőzsilipek, átereszek, surrantók és szivárgóárkok): 22 db
 • Új üzemi híd: 1 db

Partnerek

Kedvezményezett:

Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

Telefon: 1/ 225-44-00

www.ovf.hu


Konzorciumi partner:

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Telefon: 94/521-280

www.nyuduvizig.hu

Tervező:

VIZITERV CONSULT Kft.

1149 Budapest, Angol utca 32.

Telefon: 1/384-42-24

www.viziterv.hu


Kivitelező:

Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.

8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Telefon: 93/541-920

www.szabadics.hu

Kivitelező:

SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft.

9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.

Telefon: 94/508-650

www.solvex.hu


Mérnök:

VIKÖTI Mérnök Iroda Kft

1519 Budapest, Pf. 241.

Telefon: 1/610-40-12Tájékoztató anyagok

Lakossági tájékoztató kiadvány >>

Szakmai tájékoztató kiadvány >>

Tájékoztató kiadvány >>